In 2011 teerde bijna een vijfde (19 procent) van de chronisch zieken in op hun spaargeld, in 2014 is dit opgelopen tot 28 procent, blijkt uit een tweejaarlijks rapport van onderzoeksinstituut Nivel.

Inkomensdaling
Gemiddeld hebben mensen met een chronische ziekte of beperking 1381 euro per maand te besteden, vergeleken met 1967 euro voor de algemene bevolking. Vooral de inkomens van de 65-plussers met een chronische ziekte of beperking zijn achteruit gegaan.

Inkomensdalingen terug te zien in bestedingen
De inkomensdaling is terug te zien in de bestedingen. ,,Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen zich minder vaak een avondje uit veroorloven, of zich permitteren om een auto te rijden, mensen te eten te vragen of nieuwe kleding te kopen”, zegt Iris de Putter, onderzoeker bij Nivel.

Arbeidsdeelname niet verder gedaald
Volgens Nivel is de arbeidsdeelname van mensen met een chronische ziekte of beperking sinds 2005 niet verder gedaald. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 3500 mensen met chronische ziekten en/of matige tot ernstige lichamelijke beperkingen.

Compensatieregelingen
Seniorenorganisatie ANBO onderschrijft dat mensen met een zorgvraag steeds meer voor de kiezen krijgen. ,,Inkomens stijgen niet mee met de omvang van de zorgkosten en de stijgende eigen bijdragen daarin”, zegt bestuurder Liane den Haan.

Chronisch zieken zijn volgens haar ook in problemen geraakt doordat compensatieregelingen per 1 januari zijn afgeschaft en overgeheveld naar gemeenten. Daardoor zijn grote verschillen ontstaan tussen gemeenten en is het onduidelijk geworden hoeveel Nederlanders recht hebben op zorgcompensatie. ,,ANBO vindt dat gemeenten verplicht zijn een zorgcompensatieregeling te treffen.”