Dat schrijft de Staatssecretaris van V&J in een brief aan de Tweede Kamer.

De participatieverklaring draagt eraan bij dat nieuwkomers, ten behoeve van hun integratie en participatie aan de Nederlandse samenleving, kennis hebben van zowel hun rechten en plichten als de fundamentele kernwaarden van de Nederlandse samenleving. In de periode maart 2014 tot en met maart 2015 hebben 13 gemeenten en regio’s met uiteenlopende projecten deelgenomen aan de pilot participatieverklaring.

Het kabinet zal de participatieverklaring als verplicht onderdeel in het inburgeringsexamen breed invoeren voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers. Dit gebeurt voor asielgerechtigden vanaf begin 2016.

Ten behoeve van invoering van participatieverklaringstraject voor alle inburgeringsplichtigen wordt in 2016 een wetsvoorstel ingediend om de Wet inburgering aan te passen.