Het VN-Vluchtelingenverdrag werd in 1951 in het leven geroepen om de rechten van vluchtelingen vast te leggen. Volgens Buma was het ,,bedoeld voor Europese ontheemden die waren gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu hebben we te maken met voortdurende chaos aan de Europese buitengrenzen.”

Niet meer van deze tijd
De CDA-leider stelt dat het niet meer van deze tijd is om vluchtelingen dezelfde sociale voorzieningen te bieden als de inwoners van het gastland. ,,Het gaat de daadkracht van de verzorgingsstaat te boven. We moeten waarborgen dat de Nederlanders zelf ook normaal kunnen blijven leven”, aldus Buma in Elsevier. Volgens de CDA-leider moet de nadruk komen te liggen op opvang, met terugkeer als doel.