Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die maandag naar buiten kwamen. In 2014 verbleven ruim 245.000 volwassenen in een instelling voor langdurige zorg, 146.000 daarvan was vrouw.

Relatief gezien daling aantal mannen

Relatief gezien is het aantal mannen dat ouder is dan 65 jaar en langdurig in een zorginstelling verblijft, de afgelopen tien jaar gedaald: van 4,2 procent naar 3,2 procent. Dat komt overeen met de hervormingen in de zorg: mensen langer thuis te laten wonen.