Het CBP onderzoekt onder meer in welke mate gemeenten transparant zijn richting burgers over de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met de uitvoering van taken in het sociaal domein. Ook onderzoekt het CBP hoe in gemeenten wordt omgegaan met het vragen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein.

Quick scan

Het CBP deed al een eerste quick scan van de websites van circa 50 gemeenten. Hieruit bleek dat het op veel websites lastig is om informatie te vinden over gegevensverwerkingen binnen het sociaal domein.