Bij 90 procent van de klachten kon een bemiddelingstraject worden ingezet. Van de zaken werd net als in voorgaande jaren meer dan twee derde (68 procent) van de zaken opgelost. Conflicten waarbij zo vroeg mogelijk wordt bemiddeld, hebben de grootste kans om te worden opgelost. Dan kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren.

Stijging

Het aantal gemeenten waar buurtbemiddeling plaatsheeft is sinds 2007 gestaag gestegen van 77 naar 216 gemeenten in 2014.