De Blijverslening is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) op verzoek van het landelijk ‘Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ en gemeenten en provincies. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze meedoen aan de regeling en welke aanvullende voorwaarden ze stellen.

Wmo

De Blijverslening is interessant voor gemeenten omdat daarmee voorkomen kan worden dat bewoners een beroep doen op de Wmo, of een nieuwe passende woning nodig hebben.