Eind vorig jaar stond 1 op de 45 volwassenen te boek als wanbetaler. Dit zijn mensen die wel zijn verzekerd tegen ziektekosten, maar minimaal zes maanden geen premie hebben betaald. In 2010 liep 1 op de 53 fors achter met het betalen van de zorgpremie.

Vrouwen veel minder vaak wanbetaler
Bij jongeren tot 35 jaar heeft 1 op de 29 al minstens een half jaar de premie niet betaald, bij de 65-plussers is dit 1 op de 250. Opvallend is ook dat vrouwen veel minder vaak wanbetaler zijn dan mannen: 1 op de 59 vrouwen vergeleken met 1 op de 37 mannen.

Lagere inkomens
Volgens het statistiekbureau hebben wanbetalers veel lagere inkomens dan mensen die de zorgpremie wel betalen. Zo verdient de laatste groep gemiddeld 25.000 euro per jaar, bij wanbetalers is dit ongeveer 16.000 euro. Onder de mensen met een inkomen lager dan 16.000 euro is 1 op de 18 wanbetaler. Bij mensen in de bijstand gaat het zelfs om 1 op de 7.

CBS
Het CBS constateert ook dat jongere allochtonen bijna drie keer zo vaak betalingsachterstanden hebben vergeleken met autochtone jongeren. Onder Antillianen (1 op de 7) is het aandeel wanbetalers is het hoogst, gevolgd door Surinamers (1 op de 12).

Hardnekkig probleem
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) spreekt van een hardnekkig probleem. Toen het ziekenfonds nog bestond, was het percentage wanbetalers net zo hoog, aldus de minister. ,,We proberen met verzekeraars, gemeenten en schuldsanering maatregelen te nemen om het net te laten sluiten rond mensen die niet betalen”, zegt Schippers. Zij vindt het belangrijk dat iedereen zorgpremie betaalt. ,,We brengen het met elkaar op en we maken er ook allemaal gebruik van als het nodig is. Het is onacceptabel als mensen zich daaraan onttrekken.”