Hoe de bijdrage in de kosten is, is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt. De maximale bedragen hiervoor zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Een gemeente mag niet meer vragen, maar wel minder.

Kostprijs

Een andere grens is de kostprijs van de voorziening. Een bijdrage in de kosten mag nooit hoger zijn dan de feitelijke kostprijs van de verstrekte voorziening.Het CAK stelt de hoogte van de bijdrage in de kosten vast en int deze bij de cliënt. Gemeenten moeten daarom de noodzakelijke gegevens, waaronder de kostprijs van de voorziening, doorgeven aan het CAK.

Onregelmatigheden in de uitvoering

In de media verschijnen berichten dat zich mogelijk onregelmatigheden voordoen bij het bepalen van bijdrage in de kosten. De VNG neemt deze signalen serieus. Zij gaan dit met het CAK en gemeenten onderzoeken.