Innovatiegelden Wmo

Buurtzorg werkt aan een overname van thuiszorgzorgorganisatie TSN, dat actief is in 307 gemeenten en waar 12.000 medewerkers werken. Om de overname financieel rond te krijgen én te dragen, gaat Buurtzorg er vanuit dat gemeenten een beroep doen op de innovatiegelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), meldde Zorgvisie eerder. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) heeft dit jaar 200 miljoen euro vrijgemaakt voor innovatie in de Wmo, en voor de jaren daarna 300 miljoen.

Oneerlijk speelveld

Bij de ‘deal’ zet BTN de nodige kanttekeningen. Een daarvan is dat één partij onder de noemer van innovatiegelden, overheidsbudget krijgt om een concurrerende organisatie op te zetten. ‘Door met overheidssteun een nieuwe organisatie in de gelegenheid te stellen te gaan concurreren met andere aanbieders is een directe verstoring van de markt’, aldus BTN. De brancheorganisatie vindt ook dat gemeenten geen aparte afspraken mogen maken met een dergelijke gesteunde aanbieder, maar dat er voor alle aanbieders een eerlijk speelveld moet zijn.

Nood breder lenigen

Daarvan is − als de deal rondkomt − geen sprake, stelt BTN. Zij is weliswaar blij met ‘elke baan die in de thuiszorg wordt gerealiseerd, maar niet als daardoor andere organisaties verder in de problemen geraken’. Zowel grote als kleine aanbieders hebben te maken met teruglopende financiering vanuit gemeenten en hebben mede daardoor moeite het hoofd boven water te houden, benadrukt BTN. Als er extra steun mogelijk is, zouden ook andere in nood verkerende aanbieders daarvan moeten kunnen profiteren.