Dat hebben de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbankpresidenten dinsdag in een brief aan minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) laten weten.

Groot verzet tegen het verplaatsen van rechtszaken naar andere steden.

De politiek neemt later dit jaar een besluit over de bezuinigingen bij de zittingsplaatsen in Assen, Almelo, Alkmaar, Lelystad, Dordrecht, Zutphen en Maastricht. In die steden is groot verzet tegen het verplaatsen van rechtszaken naar andere steden. Er is 52 miljoen euro nodig om de rechtspraak in die steden op een volwaardig peil te houden, aldus de Raad voor Rechtspraak. De rechtsprekende instanties kampen met een tekort van 32 miljoen euro per jaar. Zonder bezuinigingen op de huisvesting van kleinere rechtbanken zou dit tekort met nog eens 20 miljoen euro oplopen, aldus de Raad voor Rechtspraak.

Jeugdbeschermingszaken niet naar grotere rechtbanken

Wel wordt tegemoetgekomen aan de kritiek op het plan om jeugdbeschermingszaken, zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, te verplaatsen naar grotere rechtbanken. Het gaat volgens de Raad voor de Rechtspraak ,,om zeer kwetsbare mensen, die zoveel mogelijk dichtbij huis terecht moeten kunnen.” Jeugdbeschermingszaken worden daarom toegevoegd aan de zeven locaties die straks door de bezuinigingen geen volledig takenpakket meer hebben.

Zwaardere rechtszaken niet meer in de zeven genoemde steden behandeld

In het bezuinigingsplan worden zwaardere rechtszaken niet meer in de zeven genoemde steden behandeld. Die zaken stellen extra eisen aan de rechtbanken, zoals het in stand houden van grote zittingszalen en cellenblokken. Bovendien is meer beveiligingspersoneel nodig. Dat zou de kleinere locaties duur en inflexibel maken. In die steden komen volgens het plan nog maar 75 procent van de rechtszaken aan de orde. Dan gaat het om veel voorkomende kwesties, zoals politierechterzaken, geschillen in het bestuursrecht en zaken rondom familierecht en jeugdbescherming.