Het grootste thuiszorgbedrijf van Nederland kreeg vorige maand uitstel van betaling, waardoor 12.000 banen op de tocht staan en de hulpverlening van 40.000 cliënten in het geding is.

Verbreking cliënt-verzorger relatie

Volgens de bewindvoerders zal bij een eventuele doorstart van TSN een grote groep medewerkers er in salaris fors op achteruit gaan. Bovendien zullen meerdere medewerkers hun baan verliezen, waardoor ,,de cliënt-verzorger relatie verbroken wordt”, aldus de briefschrijvers.

Overname door andere partijen

Hetzelfde geldt als er geen doorstart is. In dat geval zal de dienstverlening worden overgenomen door andere partijen. Ook dan zullen ze er fors op achteruitgaan. Bovendien is het niet duidelijk of ze dan ook in dienst worden genomen.

Continuïteit

De bewindvoerders vinden dat cliënten en medewerkers het meest gebaat zijn bij continuïteit van de onderneming. ,,Daarvoor zijn echter wel ondersteunende financiële middelen noodzakelijk”, zo stellen zij.