Uitbetaling

De uitbetaling voor de eerste periode gaat mee in de septembercirculaire.

De uitbetaling van de tweede periode zal meegaan in de decembercirculaire 2015 of de meicirculaire 2016.

Hoogte van het bedrag

Voor de vergoeding wordt een bedrag per persoon per nacht vastgesteld. De hoogte van dit bedrag wordt naar verwachting eind juni bekendgemaakt.