In deze zaken hebben uitgeprocedeerde vreemdelingen de gemeente Amsterdam verzocht hen opvang te bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad heeft hierover in december 2014 in het licht van de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) voorlopig bepaald dat de gemeente Amsterdam tijdelijk sobere opvang moest bieden (bed-bad-brood). Tijdens de openbaarmakingszitting zal mr. H.C.P. Venema de beslissingen en de kernoverwegingen in de bodemprocedures bekend maken. De volledige tekst van die uitspraken staat aanstaande donderdag vanaf 9:45 uur op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:CRVB:2015:3803 en ECLI:NL:CRVB:2015:3834. Bij de uitspraken zal de Centrale Raad een persbericht uitbrengen.

Opvang door het Rijk aan uitgeprocedeerde vreemdelingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag doet gelijktijdig in een openbaarmakingszitting een uitspraak over de opvang door het Rijk van uitgeprocedeerde vreemdelingen. In deze zaak heeft een uitgeprocedeerde vreemdeling de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht hem onvoorwaardelijk op te vangen en leefgeld te bieden. Hierop heeft de staatssecretaris de vreemdeling onderdak aangeboden in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) onder de voorwaarde dat hij meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland. De volledige tekst van de uitspraak, ECLI:NL:RVS:2015:3415, staat vanaf 9:30 uur op de website van de Raad van State. Bij de uitspraak zal de Afdeling bestuursrechtspraak een persbericht uitbrengen.