In april deden 101 Syrische vluchtelingen een eerste aanvraag, bijna 20 procent minder dan de maand ervoor. Het hoogtepunt werd bereikt in oktober met 5249 eerste aanvragen door Syriërs, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de tweede maand op rij voert Albanië de ranglijst aan wat betreft meeste eerste asielaanvragen. In april waren het er 134 tegen 224 een maand eerder.

Totale instroom
De totale instroom was vorige maand overigens 1473 personen. Naast de eerste aanvragers kwamen 401 mensen naar Nederland in het kader van familiehereniging, bij 148 aanvragen ging het om herhaalverzoeken.