Zorgmijding

Er is de laatste tijd veel kritiek op de hoogte van de eigen bijdrage en op het slecht infomeren door gemeenten over het bedrag dat Wmo-gebruikers voor zorg en ondersteuning moeten betalen. Veel mensen worden vaak pas weken nadat de zorg al in gang is gezet, geconfronteerd met soms torenhoge rekeningen. Dit leidt onder meer tot zorgmijding, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in). In een Kamerdebat naar aanleiding van dit onderzoek, is een motie aangenomen dat gemeenten hun inwoners beter en vooraf moeten informeren.

Voorlichting moet beter

De voorlichting over de eigen bijdrage binnen de Wmo kan beter, erkent het CAK. Gemeenten en het CAK zijn samen verantwoordelijk om (toekomstige) Wmo-gebruikers goed te informeren. De eerder aangekondigde, maar nu gelanceerde eigen bijdrage app, kunnen gemeenten ondersteunen bij hun voorlichting, stelt het CAK. Vijf vragen moeten worden beantwoord: over de woonsituatie, het inkomen in 2014, aow-pensioen, eigen vermogen en de gemeente waar de zorgbehoevende woont. Dan ‘rolt’ er de maximale periodebijdrage uit. De eigen bijdrage wordt per vier weken berekend.

Bewuste keuze

In de app wordt geen vraag gesteld over het type Wmo-voorziening. Voor bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp gelden andere uurtarieven. De tarieven die gemeenten daarvoor aan het CAK doorgeven, vormen de basis voor de berekening van de eigen bijdrage. Het is een bewuste keuze om de type voorzieningen niet in de app te verwerken, stelt CAK-woordvoerder Margriet Luttikhuizen. ‘Dat is veel te ingewikkeld. Het gaat om duizenden uurtarieven en productcodes. Met deze app kan tijdens het keukentafelgesprek op basis van het inkomen, maar ongeacht het type zorg, snel worden berekend wat de maximale eigen bijdrage zal zijn.’ Gemeenten stelden aan het CAK juist dát een probleem te vinden in de informatievoorziening aan hun burgers. De app is beschikbaar voor IOS en Android.

Beleidskeuzes

Ook via e-learning voor ambtenaren en bijeenkomsten voor Wmo-consulenten hoopt het CAK de kennis over eigen bijdrage en daarmee de informatievoorziening te verbeteren. De e-learning (www.hetcak.info) geeft onder meer inzicht in de opbouw van de berekening van de eigen bijdrage, de aanlevering van gegevens aan het CAK en de effecten van gemeentelijke beleidskeuzes. Gemeenten hebben diverse instrumenten om de eigen bijdrage te verlagen. Veel gemeenten benutten die niet; deels door onwetendheid en deels vanwege politieke keuzes, zo bleek uit het eerder genoemde onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Wmo-consulenten

In april en mei organiseert het CAK in totaal 23 bijeenkomsten voor Wmo-consulenten. Tijdens deze bijeenkomsten, verspreid over het land, krijgen Wmo-consultenten toelichting op de wijze waarop de eigen bijdrage wordt berekend en op de diverse mogelijkheden die er zijn om zorgbehoevenden over de eigen bijdrage te informeren. Op 12 april is de eerste bijeenkomst in Maastricht; de laatste is op 12 mei in Enschede.