,,We willen de beste zorg leveren voor iedere patiënt. Maar we moeten voorkomen dat patiënten die dure medicijnen nodig hebben ze niet meer kunnen krijgen. Daarom moeten alle partijen er op aandringen dat deze medicijnen anders gefinancierd worden. Alle ziekenhuizen moeten de kosten voor deze medicijnen achteraf vergoed krijgen. Dat is een gezamenlijke plicht”, zegt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. ,,Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de minister moeten hierin gezamenlijk optrekken.”

Stijgende kosten

Dure geneesmiddelen vormen volgens de NVZ een steeds grotere kostenpost. Elke jaar komen er bijvoorbeeld nieuwe medicijnen bij om verschillende kankersoorten te behandelen. De ziekenhuizen kunnen de voortdurend stijgende kosten daarom niet in hun eentje in de hand houden, aldus de NVZ. De uitkomsten van het onderzoek zijn ingebracht in de landelijke commissie, die op verzoek door het ministerie van VWS door het kankerfonds KWF is samengesteld. De commissie onderzoekt de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen.