Alzheimer Nederland maakt met een online landkaart inzichtelijk in hoeverre thema’s die belangrijk zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers terugkomen in de plannen van hun gemeente of regio. Er is gekeken naar de thema’s dementie in het algemeen, mantelzorg, dagactiviteiten en wonen.

Op de landkaart is ook te zien of in een gemeente al een Dementiescan van Alzheimer Nederland is uitgevoerd.