Het nieuwe Adviesteam Mantelzorg biedt vanaf vandaag advies aan gemeenten bij vragen over mantelzorg. Gemeenten richten zich op het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en kunnen het team vragen om mee te denken of vraagstukken helpen te versnellen.

De mantelzorgdeskundigen in het team adviseren kosteloos tot 25 uur over onder andere respijtzorg, het bereiken van mantelzorgers en het betrekken van welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Het adviesteam is opgezet door de VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS.

Advies op maat

‘Niet elke gemeente is hetzelfde; daarom is maatwerk belangrijk. Het team kan helpen om mantelzorgers te bereiken, vanuit verschillende domeinen op basis van actuele kennis’, zegt Erika van der Heijden, lid van het adviesteam en voorzitter van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers. Ilse Zwart, expert informele zorg bij Movisie en lid van het adviesteam: ‘We zien in het land veel mooie initiatieven. Wij reiken graag gericht kennis uit onderzoeken of praktijkvoorbeelden aan, passend bij de vraag die op dat moment speelt. Mijn ervaring is dat gemeenten hier vaak mee geholpen zijn’.

Onderdeel landelijke aanpak

Het ondersteuningsteam maakt deel uit van de landelijke aanpak ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’, die ook in oktober gepresenteerd wordt. Daarin zetten gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en mantelzorgpartijen zich in om mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject te ondersteunen. Zo’n 8,6 procent van de mantelzorgers, 387.000 mensen in totaal, voelt zich overbelast.

Contactgegevens

Gemeenten kunnen voor een aanvraag het Adviesteam Mantelzorg telefonisch of via WhatsApp bereiken op: 030 – 659 22 20 of per mail via: adviesteam@mantelzorg.nl