Asscher wil dat ouders meer te vertellen krijgen over de kwaliteit van de opvang. Peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties moeten een oudercommissie gaan instellen. Ook moeten ouders makkelijker een klacht kunnen indienen.

Advies over prijs kinderopvang

Maar volgens het wetsvoorstel verliezen ouders wel het adviesrecht over de prijs van de kinderopvang dat ze nu hebben. PvdA, CDA en D66 vinden dat geen goede zaak. Ze sluiten zich aan bij de kritiek van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Die schrijft in een brief aan de Kamer: ,,Wat zegt geboden kwaliteit zonder een prijskaartje?” CDA-Kamerlid Pieter Heerma noemt het vreemd om ouders wel meer te zeggen te geven over de kwaliteit en ze vervolgens niet meer te laten meepraten over de kosten.

Het voorstel van de drie partijen om het adviesrecht te handhaven, krijgt naar verwachting ook steun van SP en GroenLinks, waardoor het een meerderheid zou halen.