Het wordt gemakkelijker voor gemeenten om bijvoorbeeld jeugd- en thuiszorg aan te besteden. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge schrapt een regel die hun nu nog geregeld in de weg zit.

Alle zorgaanbieders mogen meedingen naar een contract om de zorgtaken van de gemeente uit te voeren. Van die aanbestedingsplicht willen ze graag af. Die kost veel tijd en geld en leidt er soms bijvoorbeeld toe dat patiënten van zorgverlener moeten veranderen. Maar de plicht ligt vast in Europese regels en is niet zomaar aangepast.

Om gemeenten toch tegemoet te komen, schrapt De Jonge een aanbestedingseis. Gemeenten moeten de diensten die een gegadigde aanbiedt nu nog zorgvuldig afzetten tegen de prijs. Dat levert vaak hele boekwerken op waarin de kwaliteitseisen zijn uitgewerkt en waarover soms lang moet worden onderhandeld met zorgaanbieders.

Straks kunnen gemeenten zelf een aantal voorwaarden stellen en daarover met een klein aantal aanbieders in gesprek, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Dat bespaart gemeenten veel gedoe en zorgt ervoor dat de aanbieders beter kunnen samenwerken.