Het misbruiken van ontslag op staande voet door uitzendbureaus is wederom een nieuwe vorm van uitbuiting van uitzendkrachten, zegt FNV-bestuurster Karin Heynsdijk. Eerder op donderdag meldde de Arbeidsinspectie na onderzoek dat uitzendbureaus ontslag op staande voet misbruiken als constructie voor financieel gewin.

Werknemers zijn de dupe van het misbruik, zegt zowel de Arbeidsinspectie als Heynsdijk. “Dit is het zoveelste voorbeeld in de uitzendbranche, maar steeds ben ik weer verbaasd over de creatieve manier waarmee ze weer dingen kunnen omzeilen. Het gaat altijd over: hoe kan ik verdienen aan uitzendkrachten, zonder fatsoenlijk met mensen om te gaan?”, zegt ze. In de cao worden wel steeds betere afspraken gemaakt, maar op deze manier worden die ondermijnd, vervolgt ze.

Bij ontslag op staande voet stopt de betaling meteen en krijgen werknemers bijvoorbeeld geen opgebouwd vakantiegeld of WW-uitkering. De samenleving is volgens Heynsdijk ook de dupe van het misbruik, omdat gedupeerde flexwerkers in de bijstand komen en steeds vaker dakloos raken.

Het misbruik is “schandalig”, vindt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Ontslag op staande voet is alleen in uitzonderlijke gevallen van toepassing, bijvoorbeeld als er sprake is van zeer verwijtbaar handelen. Deze mensen worden tot ‘verwijtbaar werkloos’ verklaard terwijl hen vaak niets te verwijten valt en kunnen nu geen kant op.”

De Arbeidsinspectie moet een zerotolerancebeleid voeren en het personeel uitbreiden, aldus CNV. “Je ziet dat ze belangrijke misstanden ontdekken die niet onbestraft mogen blijven. Snel beboeten is de beste optie om dit misbruik tegen te gaan”, zegt Fortuin.

“Hard aanpakken, hoort niet thuis in onze branche. Wegwezen”, zegt brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) over de uitzendbureaus. “Tegen dit soort malafide praktijken is geen regel opgewassen.” Het is volgens de ABU aan handhavers om hiertegen in actie te komen.