Na bijna tien jaar van gestage daling zijn er voor het eerst weer meer mensen die al minstens zes maanden hun zorgpremie niet kunnen betalen. De straf die ze daarvoor krijgen – een hogere zorgpremie – past niet meer bij deze tijd, zeggen schuldhulpverleners in het AD. Ook de instantie die die hogere premie int, het CAK, wil ervan af.

De afgelopen jaren lag het aantal wanbetalers bij de zorgverzekeraars stabiel rond de 170.000, maar op oudejaarsdag 2023 waren het er 178.000, blijkt uit cijfers die de krant bij het CAK heeft opgevraagd. Reden voor Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, om extra gespitst te zijn op financiële problemen. “We weten dat het aantal mensen dat de zorgpremie niet meer kan betalen een ‘kanarie in de kolenmijn’ is. Immers: ook wie geen premie betaalt, blijft gewoon verzekerd. Het is dus een van de eerste dingen die mensen niet meer betalen.”

Het niet betalen van de zorgpremie heeft wél gevolgen. Wanbetalers betalen namelijk meer premie. “Die boete op het hebben van schulden past niet in de tijdgeest”, zegt Renate Richters, voorzitter van schuldhulpvereniging NVVK. “Je loopt bovendien het risico dat mensen in een negatieve spiraal belanden.”