Groei zelfstandigen

In totaal telt de zorg 1,42 miljoen werknemersbanen. Het gaat om vaste en tijdelijke dienstverbanden van werknemers bij zorginstellingen. De daling werd voor een deel gecompenseerd door een groei van het aantal zelfstandigen in de sector, met 24.000 (29 procent). In de ouderenzorg is het aantal zelfstandigen in vijf jaar tijd bijna verdubbeld tot 11.000..

Daling dienstverbanden

Het aantal dienstverbanden daalde bij vrijwel alle sectoren in de zorg, zoals ziekenhuizen, GGZ, ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang. Alleen bij verpleegkundigen was sprake van groei. De afname van zorgbanen hangt samen met de bezuinigingen in de sector.

Reorganisaties

De laatst jaren kondigden verscheidene zorginstellingen grote ontslagrondes aan. Ook dit jaar verdwijnen er op grote schaal banen in de sector. Vakbonden maken zich al jaren zorgen over schijnconstructies in de zorg, waarbij medewerkers met vaste contracten ontslag krijgen en vervolgens tegen mindere arbeidsvoorwaarden hetzelfde werk kunnen gaan doen.

Ingrijpen kabinet

FNV Zorg & Welzijn eist dat het kabinet ingrijpt en weer de regie neemt over de zorgtaken die sinds januari zijn overgeheveld naar gemeenten. ,,Het is nu een zooitje, gemeenten houden er allemaal hun eigen beleid op na. En als we niks doen loopt de ontslagteller gewoon door. Zo zwaar bezuinigen op de zorg leidt tot massaontslag, terwijl de vraag naar zorg niet afneemt”, zegt Gijs van Dijk van FNV.