Een flinke groep huishoudens komt snel in financiële problemen wanneer de kostwinner zijn inkomen verliest, zelfs met gebruik van het sociaal vangnet en coronasteun. Dat melden het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een stresstest. Volgens de instellingen is er mogelijk extra steun nodig van de overheid om te voorkomen dat die groep zich diep in de schulden steekt.

Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar de maandlasten niet meer dragen. Dat punt hebben 73.000 huishoudens na drie maanden zonder baan al bereikt. Zelfstandigen zijn volgens het CPB extra kwetsbaar, zelfs wanneer ze gebruikmaken van de steunregeling voor zzp’ers (Tozo). De test van het CPB en de AFM rekende eventuele onverwachte uitgaven niet mee en dus kan de berekening voor veel huishoudens een onderschatting zijn.

De huishoudens die bij inkomensverlies het snelst in de problemen komen, lopen ook het grootste risico om tijdens de coronacrisis hun baan kwijt te raken. Het gaat vaak om mensen met lagere inkomens, alleenverdieners en jongeren. Het CPB en de AFM adviseren om vooral zelfstandigen te stimuleren meer financiële reserves op te bouwen. De instanties realiseren zich wel dat er een groep “werkende armen” is voor wie het onmogelijk is om extra te sparen. Voor hen wordt aangeraden oplossingen te zoeken in fiscale en sociale zekerheidsregelingen.

Het CPB en de AFM raden ook aan dat banken en andere financiële instellingen signalen over betalingsachterstanden bijhouden. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat de situatie van huishoudens met betalingsproblemen verder verslechtert.