De aanpak richt zich op vroeg signaleren van schulden. Ook is het de bedoeling dat de toegang tot schuldhulpverlening makkelijk wordt voor de inwoners van de stad en moeten schuldproblemen van jongeren eerder worden teruggedrongen.

Weer meedoen in samenleving
Nu is het nog zo dat veel mensen pas hulp zoeken als hun schuld al hoog is opgelopen. Utrecht hoopt dat als het plan slaagt inwoners met geldproblemen weer beter in staat zijn om mee te doen in de samenleving. Minder mensen met schulden betekent ook minder maatschappelijke kosten voor de gemeente.