Vanaf 1 januari 2015 geldt al wel een nieuwe bijstandsnormensytematiek. Die is neergelegd in de Participatiewet, zoals de vroegere Wet werk en bijstand nu heet. Onderdeel van de nieuwe bijstandsnormensytematiek van de Participatiewet is de zogeheten kostendelersnorm. De berekening van de beslagvrije voet blijft echter tot 1 juli 2015 (voor iedereen) gebaseerd op de oude bijstandsnormensystematiek van de Wet werk en bijstand (zie Stb. 2014, 523).

In de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 kan iemand dus een bijstanduitkering aanvragen en ontvangen volgens de nieuwe bijstandnormensystematiek, terwijl de beslagvrije voet gebaseerd is op de oude bijstandsnormensystematiek. Degene die na 1 januari een bijstandsuitkering aanvraagt en bij wie de kostendelersnorm van toepassing is, zal tot 1 juli 2015 een lagere bijstandsuitkering hebben dan de beslagvrije voet.

N.B. Voor bijstandsgerechtigden die op 31 december 2014 recht op bijstand hadden gaat niet alleen de op handen zijnde nieuwe beslagvrije voet, maar ook de nieuwe bijstandsnormensystematiek pas in op 1 juli 2015.