Wolters Kluwer Schulinck heeft gereageerd op de internetconsultatie Wet Stelsel Kredietregistratie (BKR). Deze internetconsultatie stond open tot 3 september. In totaal zijn er 36 openbare reacties geplaatst.

In de reactie hebben we onze zorgen uitgesproken over onjuiste informatie in de concept toelichting. Onderstaand een samenvatting hiervan.

In de reactie vind je de uitgebreidere uitleg. 

Wat is er aan de hand?

In de concept toelichting staat dat de betrokken organisaties afspraken kunnen maken hoelang schuldhulpregistraties via het BKR zichtbaar blijven. Deze informatie is onjuist.

Maar hoe kan dat dan?

Er is een verschil tussen het intern bewaren van gegevens en het extern zichtbaar houden (in AVG-termen: verstrekken/delen) van gegevens voor externe partijen via een register zoals dat van het BKR. Dit verschil lijkt in de concept toelichting niet onderkend te worden wanneer het gaat over schuldhulpregistraties.

Wat zijn de regels voor het verstrekken/delen- via een register zoals het BKR?

De bevoegdheid om die gegevens te mogen delen moet voor de gemeente in een wettelijke grondslag zijn vastgelegd. En degene over wie gegevens worden gedeeld moet uit de wettelijke bepaling kunnen opmaken hoelang de gegevens gedeeld worden. De Hoge Raad heeft dit in 2021 nadrukkelijk bevestigd.

Wat betekent dit voor schuldhulpregistraties via het BKR?

Art. 17 lid 1 Bgs geeft gemeenten de bevoegdheid gegevens over schuldhulp te delen met specifieke partijen, bijvoorbeeld via het BKR. Hoelang het delen van schuldhulpregistraties via het BKR mag, vergt enige taalkundige interpretatie aangezien een duidelijk getal in de wetgeving ontbreekt.

Er staat: “Het college verstrekt het gegeven dat de cliënt schuldhulpverlening ontvangt”. Het woord ‘ontvangt’ staat in de tegenwoordige tijd. Daarom mag het extern verstrekken van gegevens op basis van de huidige wetgeving alleen als het gaat over lopende schuldhulpverlening.

Het mag dus niet na afloop van de schuldhulp nog zichtbaar zijn, want uit de wet kan degene over wie gegevens wordt gedeeld namelijk niet opmaken dat wordt gedeeld dat diegene in het verleden schuldhulpverlening heeft ontvangen.

En wat is dan het risico van delen van de gegevens na afloop van schuldhulp?

Voor (voormalig) schuldhulpcliënten:

  • Financiële schade, bijvoorbeeld bij een hypotheekaanvraag na afloop van schuldhulp. Bij de gemiddelde verkoopprijs van woningen in 2022 loopt die schade al snel op tot € 36.060,- (zie rekenvoorbeeld in onze reactie op de internetconsultatie)

Voor gemeenten:

  • De voormalig cliënt zal bovenstaande schade proberen te verhalen op de gemeente. Want de gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpregistratie
  • Een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Want een schuldhulpregistratie via het BKR na het einde van de schuldhulp nog laten staan, is op dit moment in strijd met de AVG. Dit komt omdat de huidige wetgeving de schuldhulpregistratie alleen toelaat zolang de cliënt schuldhulp ontvangt.

Wat kan ik als schuldhulpverlener zelf doen om de risico’s te voorkomen?

Alleen afmelden bij het BKR is niet voldoende. Want na die afmelding blijft de registratie standaard nog 5 jaar zichtbaar. En als gemeente blijf je daarvoor verantwoordelijk.

Maar het BKR biedt gemeenten de mogelijkheid om een schuldhulpregistratie via het BKR te verwijderen. Daarmee worden alle gegevens wel direct en volledig verwijderd.