Kinderloze tante

Bijna 40% van de Nederlanders heeft geen contact met een of meer familieleden. “We zien in onze praktijk dat de familiebanden steeds losser worden. In onze peiling zien we dat ook bevestigd. Daarnaast zien we in de peiling dat familieleden niet goed van elkaar weten hoe ze er financieel voorstaan”, zegt Lucienne van der Geld. 39% van de kinderen weet niet of de ouders schulden hebben, tussen broers en zussen is dat 73% en van ooms en tantes weet 94% niet of er schulden zijn. Van der Geld: “Als een kinderloze tante overlijdt, kunnen neven en nichten als erfgenamen in beeld komen. Zij weten onvoldoende van de financiële situatie van hun tante om de erfenis zonder meer te accepteren. Als zij dat namelijk wel doen draaien zij met eigen portemonnee op voor een eventuele schulderfenis.”

Schulderfenis

Toen in de eerste crisisjaren steeds duidelijker werd dat het aantal schulderfenissen steeg, hebben Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit, de politiek geadviseerd de wet aan te passen om erfgenamen te beschermen tegen schulderfenissen. Zij schreven daarvoor een rapport met knelpunten in de wet. Van der Geld: “Een van de geconstateerde knelpunten uit ons rapport is dat je zonder dat je het weet een schulderfenis kunt accepteren. De wet zegt dat je een erfenis kunt accepteren door je te gedragen als erfgenaam. En dat, als er dan schulden zijn, je die uit eigen portemonnee moet betalen.” De wet die nu bij de Tweede Kamer is ingediend, neemt dat knelpunt niet weg. “Er wordt nu wel een goede stap in de richting gezet waardoor erfgenamen tegen schulden die ze niet kennen, worden beschermd”, vindt Lucienne van der Geld.

Erfenis weigeren

Uit de jaarlijkse monitor ‘schulderfenissen’ die in februari 2015 voor het laatst werd gepubliceerd blijkt dat erfenissen steeds vaker worden geweigerd; de erfenis wordt dan via de rechtbank verworpen. In 2014 steeg het aantal verwerpingen bij de vijf onderzochte rechtbanken 11% ten opzichte van 2013. Voor het vierde jaar op rij was er een stijging in het aantal verwerpingen. Het aantal beneficiaire aanvaardingen nam in 2014 bij de vijf rechtbanken met 3% toe, na stijging van 33% in het jaar daarvoor. Bij beneficiair aanvaarden beschermen erfgenamen zich tegen eventuele schulderfenissen.

Bron: netwerknotarissen.nl