De doorstroom van Wajongers (jonggehandicapten) met schulden naar werk, ligt 50 procent lager dan bij hun lotgenoten zonder schulden. Voor de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de doorstroom 12 procent lager.

Schulden
Circa 10 procent van de 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden van UWV heeft te maken met enigerlei vorm van schulden. De schulden variëren van betalingsachterstanden tot beslaglegging op inkomsten. Vooral bij eenoudergezinnen en allochtonen komen schulden vaker voor.

Schaamte
Het hebben van schulden eist veel aandacht op, zorgt vaak voor stress en mogelijk ook angst. Dit belemmert het zoeken naar een baan. Uitkeringsgerechtigden met schulden zoeken vaak pas laat hulp vanwege schaamte en onderschatting van de problemen. Ze zijn ook minder aantrekkelijk voor werkgevers. Zo krijgen werkgevers te maken met administratieve lasten wanneer sprake is van beslaglegging op inkomen. Ook is er een verhoogd risico op verzuim en verminderde productiviteit van werknemers met schulden, blijkt uit het onderzoek.

Actieve rol
De onderzoeksresultaten zijn voor UWV aanleiding om een actievere rol te spelen bij het signaleren van schulden. De organisatie laat ook een vervolgonderzoek doen, waarbij ook de effecten van het doorverwijzen naar de gemeente onder de loep worden genomen. Gemeenten hebben een wettelijk taak om mensen met schulden te helpen.