Schulden blijven groeien

Gisteren presenteerde de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2014. Wederom is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen. In 2014 waren er 92.000 aanmeldingen, in 2013 waren dit er 89.000. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 37.700 euro naar 38.500 euro.

Lage inkomens hardst geraakt

Opvallend is dat de groei van schulden doorzet ondanks het voorzichtige economische herstel. Vooral mensen met een laag inkomen uit werk of met een uitkering hebben moeite om rond te komen. 87% van de klanten in de schuldhulpverlening heeft een inkomen rondom het minimumloon of een inkomen tot maximaal modaal. In 2011 was dit nog 74%. Een steeds grotere groep moet met een minimaal inkomen rondkomen, omdat ondersteunende inkomensmaatregelen worden afgebouwd. De uitgaven zijn juist toegenomen. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: “Na betaling van energie, verzekeringen en zorgkosten blijft er voor deze groep vaak weinig tot niets meer over voor de boodschappen. Vooral de gestegen huren en de afbouw van de huurtoeslag hebben een flink gat geslagen in het budget van deze groep. Het is voor veel mensen erg moeilijk om géén schulden te maken.”

Schulden vaak niet op te lossen

Eenmaal opgestarte regelingen van de schuld worden in 70% van de gevallen met succes afgerond. Maar in de afgelopen drie jaren is het aantal mensen met niet-regelbare schulden, waardoor een schuldregeling niet kan worden opgestart, meer dan verdubbeld. In 2011 waren dat 6.500 mensen, in 2014 bijna 14.000. Het betreft vaak overheidsvorderingen. Joke de Kock: “Het zijn vooral de juridische belemmeringen die het regelen van schulden tot een moeizaam proces maken. Te snel en vaak onterecht wordt gesteld dat er sprake is van fraude als mensen bijvoorbeeld een vergissing maken bij het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. Dan heb je wel meteen een schuld die de overheid zeer actief verhaalt.”

Rijk is aan zet

De Rijksoverheid is op twee manieren betrokken bij het ontstaan en niet kunnen oplossen van schulden. Ten eerste krijgen veel huishoudens met lage inkomens hun budget niet meer rond, dit is grotendeels te wijten aan inkomensmaatregelen van de overheid. Ten tweede is de overheid inmiddels de grootste en meest bevoorrechte schuldeiser en maakt maximaal gebruik van zijn juridische positie. Dat frustreert het oplossen van schulden.
De NVVK vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. Politiek en beleidsmakers zijn nu aan zet om deze weeffouten te herstellen.

Bron: Persbericht NVVK