Naast deze klacht ontving de ombudsman meerdere signalen van burgers en belangengroepen waaruit blijkt dat burgers in de problemen komen als zij uitsluitend met pin mogen betalen.

Het gaat bijvoorbeeld om dak- en thuislozen en anderen die niet over een pinpas beschikken en rondkomen van weekgeld, mensen die in de schuldsanering zitten of ter voorkoming van schulden geen pinpas hebben.

De ombudsman ziet bij gemeenten goede voorbeelden waarbij de gemeente wel een voorkeur heeft voor pinbetalingen maar bijvoorbeeld bij één loket of bij één kantoor de mogelijkheid biedt om contant te betalen. Op die manier zorgt een gemeente ervoor dat de overheid voor iedereen toegankelijk blijft. Dat past bij de constatering van de ombudsman in zijn rapport over digitalisering uit 2013. Daarin stelt hij dat de overheid ervoor moet zorgen voor iedereen toegankelijk te blijven, dus altijd een alternatief kanaal open te houden.

Bron: Nationale ombudsman