Hoe werkt de quickscan?

De quickscan loodst bezoekers langs de belangrijkste elementen van schuldhulpverlening, maakt inzichtelijk wat men weet en vindt van de gemeentelijke schuldhulpverlening en biedt aanvullende informatie, tips en adviezen. De scan bestaat uit een online vragenlijst en een feedbackrapportage die de gebruiker na het invullen van de vragen in zijn mailbox krijgt. Het invullen duurt 25 minuten.

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Schuldpreventie & vroegsignalering
  • Toegang tot schuldhulpverlening
  • Aanmelding & uitval
  • Beleid & onderdelen gemeentelijke schuldhulpverlening
  • Nazorg
  • Klantgerichtheid & klachtenprocedure
  • Samenwerking, sturing, evaluatie & transparantie

Schouders eronder

Het doel van Schouders eronder is dat binnen enkele jaren iedereen in de schuldhulpverlening werkt met de beste methodes, zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk worden geholpen. De samenwerkingspartners van het programma zijn: Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.