Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland – West-Brabant starten samen een proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is. In veel situaties kan budgetbeheer een goed alternatief zijn. Deze voorziening is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en kan met begeleiding werken aan het versterken van de eigen financiële zelfredzaamheid. Bij beschermingsbewind beheert een bewindvoerder alle financiële zaken.

Waar beschermingsbewind noodzakelijk wordt geacht, wordt er nog wel een verzoek tot onderbewindstelling ingediend bij de rechtbank, met daarbij een advies van de gemeente.

Grip op leven

Wethouder Hans Kokke van inkomensondersteuning: “Inwoners die met schulden te kampen hebben, zijn niet altijd gebaat bij beschermingsbewind. Het is een forse aanslag op hun zelfredzaamheid, waardoor zij de grip op hun leven kwijtraken. Bovendien lopen hun schulden ondanks het bewind soms toch nog op. Budgetbeheer kan een heel goed alternatief zijn, eventueel in combinatie met de gemeentelijke schuldhulpverlening of de inzet van vrijwilligers van de Thuisadministratie. Mijn missie is dat inwoners financieel veerkrachtig zijn en niets hen belemmert mee te doen aan de samenleving.”

Goede alternatieven

Rechter Paul Rouwen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant: “De rechter behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de beslissing op het verzoek tot onderbewindstelling, maar we vinden het een goed plan dat de gemeente eerst een aanbod doet voordat een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend. Onderbewindstelling is toch een uiterste middel. Als er goede alternatieven zijn, dan heeft dat de voorkeur. Wil men toch een verzoek doen tot het instellen van een schuldenbewind, dan willen we graag weten wat de gemeente met de inwoner en bewindvoerder heeft besproken, voordat we beslissen op het verzoek. Zo kunnen we het beste maatwerk leveren en zorgen voor maatschappelijk effectieve rechtspraak.”

Regeerakkoord

Gemeente Tilburg en de rechtbank Zeeland -West-Brabant geven hiermee als eerste vorm aan het plan uit het regeerakkoord dat gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom beschermingsbewind. Hoewel dit adviesrecht nog verder uitgewerkt moet worden, hebben de gemeente Tilburg en de rechtbank besloten alvast met een proef te beginnen.

Kosten beschermingsbewind

De afgelopen tijd werden in Tilburg jaarlijks tussen de 500 en de 1.000 schuldenbewinden uitgesproken, met een gemiddelde looptijd van 5 jaar. Als de rechtbank beschermingsbewind toekent, vergoedt de gemeente voor de mensen met een laag inkomen de kosten daarvoor via de bijzondere bijstand. De kosten van de bijzondere bijstand liepen hierdoor in het verleden sterk op. Gedurende de looptijd van de proef ontvangen bewindvoerders een bedrag van 250 euro per dossier, indien het advies wordt gegeven geen bewind in te stellen. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de ureninzet en gemaakte kosten.