In een interview in GOV vertelt de wethouder hoe Den Haag de afgelopen maanden ambitieuze stappen heeft gezet op het gebied van Smart City. ‘Het is voor steden en hun bestuurders ontzettend relevant om hiermee bezig te zijn. Want het doel is natuurlijk altijd: hoe kun je de stad beter maken? De burgers vragen ook om een overheid die slim werkt en als het gaat om dienstverlening gelijke tred houdt met de markt. Wij zien binnen de gemeente dat onderwerpen elkaar raken, bijvoorbeeld op het gebied van armoede.

Schuldhulpverlening hangt vaak samen met andere problematiek op het sociaal domein. Die gegevens kun je best abstraheren en als je dat bij elkaar brengt,kom je tot andere oplossingen. Het leidt ook tot een andere werkwijze. We hebben hier in huis de opdracht om met elkaar te kijken hoe dingen beter kunnen. Daarbij worden ook data en ICT ingezet om slimmer. aldus Bruines.

Samenwerking belangrijk

Bruines vindt samenwerking op dit thema belangrijk. Want: ‘Het onderwerp is voor iedereen belangrijk en ik ben gewoon altijd erg voor het delen van kennis’. Zo vertelt ze dat er door de G5, G32 en de VNG gezamenlijk besloten is op dit vlak samen te werken en elkaar bestuurlijk en zeker ook ambtelijk regelmatig te zien. Er is binnen de G5 een verdeling gemaakt naar onderwerpen waarvan elke gemeente eerste eigenaar is. Utrecht gaat Healthy Urban Living trekken; Eindhoven ‘Smart Mobility’; circulaire economie ligt bij Amsterdam; Sustainability bij Rotterdam; Den Haag trekt ‘Safety & Security’.’

Lees het hele interview.