Nederland telt zo’n 10.700 dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar. De ambitie van het Actieprogramma is om ervoor te zorgen dat geen enkele jongere meer langdurig in de opvang of op straat hoeft te leven. In de pilotgemeenten moet het aantal dak- en thuisloze jongeren eind 2021 zijn teruggebracht naar 0. Hier is maatwerk voor nodig, waarin de behoefte en het perspectief van de jongere centraal wordt gesteld. Die zijn namelijk per jongere verschillend. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen doorbraken in het huidige systeem gerealiseerd moeten worden. Wanneer hier geld voor nodig is, kan de gemeente gebruik maken van het beschikbare Kansfonds-budget, dat neerkomt op ongeveer 10.000 euro per jongere. Aan de hand daarvan onderzoeken de gemeenten gezamenlijk gedurende de pilot wat er nodig is om alle dak- en thuisloze jongeren structureel te helpen.

Staatssecretaris Blokhuis is enthousiast over de werkwijze: “Voor de hulpverlening van deze 65 jongeren kan dit bedrag een goede impuls zijn om tot oplossingen te komen, zodat we dit vervolgens voor alle jongeren mogelijk kunnen maken. Dit geld staat wat mij betreft vooral symbool voor een andere manier van denken. Op dit moment hoor ik nog te vaak van jongeren dat zij vastlopen in het systeem van verschillende loketten en partijen die langs elkaar werken. Ze worden als probleemgeval beschouwd en niet serieus genomen. Terwijl we de behoeften van jongeren zelf als uitgangspunt moeten nemen. Wat hebben zij nu echt nodig om verder te komen? Daar waar de regelgeving dit in de weg staat, wil ik hier ook serieus naar kijken, samen met mijn collega bewindspersonen. Ik ben zeer gemotiveerd om dit samen met de gemeenten, belangenorganisaties, maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven en enthousiaste vrijwilligers, voor elkaar te krijgen.”

Oproep aan iedereen

In de Actieagenda is ook opgenomen dat een klankbordgroep (organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening voor deze doelgroep) en een jongerenpanel (de doelgroep zelf) continu meedenken en doen in het actieprogramma.

Verder doet staatssecretaris Blokhuis vanuit de Actieagenda een oproep aan iedereen om een steentje bij te dragen aan het oplossen van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, zorg- en onderwijsinstanties, woningcorporaties, professionals én medeburgers worden uitgedaagd zichzelf de vraag stellen: wat kan ík doen om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen en op te lossen?

Ook opbrengst voor volwassen dak- en thuislozen

De opbrengst van deze maatwerktrajecten zal ook als input dienen voor de acties die vanuit de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang lopen voor de hele groep die gebruik maakt van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (ook volwassen dak- en thuislozen, vanaf 27 jaar). Voor een groot deel hebben zij namelijk met dezelfde problematiek als de jongeren te maken en lopen zij ook in de bestaande systemen en processen vast.

(1) Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht