Onderzoeksgegevens tussen 2005 en 2015 van marktonderzoeksbureau Motivaction zijn op een rij gezet en bekeken is wat er in die jaren is veranderd op het gebied van wet en regelgeving omtrent inkomens, uitgaven en belastingen.

Betalingsachterstanden moeilijker op te lossen

Het Nibud zag bij deze analyse, net zoals eerder bij het eigen rapport Geldzaken in de Praktijk 2015, dat het aantal huishoudens met betalingsachterstanden tussen 2005 en 2015 gelijk is gebleven. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat 2013 het hoogtepunt was qua aantal huishoudens dat met een inkomensdaling te maken had, als gevolg van de crisis.

Wel ziet het Nibud dat de betalingsachterstanden zwaarder zijn geworden en moeilijker op te lossen. Huishoudens benoemen vaker dat de vaste lasten en de hoogte van zorgkosten reden zijn voor het ontstaan van betalingsachterstanden.

Contactloos betalen

Verder kwam uit de analyse naar voren dat in 2015 Nederlanders voor het eerst meer aankopen met pinpas afrekenden dan met contant geld. Ook ging de ontwikkeling van contactloos betalen razendsnel. Dat werd pas in 2014 geïntroduceerd, maar in 2016 waren al 1 op de 5 betalingen contactloos.