Klachten en signalen

Nog steeds ontvangt de Nationale ombudsman regelmatig klachten en signalen over het invorderingsbeleid van overheidsinstanties. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: ‘De Rijksoverheid is één van de grootste schuldeisers van Nederland. Inning en incasso zijn vaak massale en geautomatiseerde processen en er blijkt weinig ruimte voor maatwerk te zijn. Ik zie dan ook regelmatig dat de manier waarop de overheid schulden int mensen verder in de financiële problemen brengt.’

De Nationale ombudsman wil daarom in een vervolgonderzoek nagaan in hoeverre de uitvoeringsinstanties UWV, Belastingdienst, SVB, CAK, CJIB en DUO de spelregels voor behoorlijke invordering toepassen. Daarnaast wil hij nagaan of de spelregels aangepast of geactualiseerd moeten worden. Dit heeft hij deze instanties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief laten weten.

Rapport In het krijt bij de overheid uit 2013.