Die conclusie trekt Zelf, een netwerk van maatschappelijke bewindvoerders, uit een steekproef onder hun cliënten. Ongeveer 250 duizend mensen worden in Nederland geholpen bij het beheren van hun financiën. Dat kan zijn vanwege problematische schulden, een (chronische) ziekte of een mentale beperking.

De bewindvoerders waarschuwen dat de mensen in beschermingsbewind tot de meest kwetsbare groep burgers behoren. Terwijl de koopkracht voor veel groepen stijgt, hebben zij het financieel juist zwaarder gekregen. De bewindvoerders hielden een steekproef onder tweehonderd cliënten die in de afgelopen tien jaar onder dezelfde basisomstandigheden leefden.