Er is volgens deze instantie sprake van een betalingsachterstand zodra er drie maanden niet is betaald. Bij 6,2 procent van de consumenten speelde dit, evenveel als het percentage over 2018. In absolute aantallen steeg het aantal mensen met een betalingsachterstand in de afgelopen zes maanden met ruim 5000 naar zo’n 675.000. Overigens was deze stijging ook in het laatste kwartaal van vorig jaar al zichtbaar.

Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, noemt de schuldensituatie bij twintigers en dertigers “zorgelijk”. “Hieraan zie je dat jongeren al vroeg in de problemen komen. Willen we deze jongeren financieel beschermen, dan is het noodzakelijk om alle leningen goed in kaart te brengen.”

BKR pleit er al langer voor om ook studieschulden te mogen registreren. Maar de overheid wil daar tot nu toe niet aan. Van den Bosch is het niet eens met de keuze van Den Haag. “Dit is de enige manier om overcreditering te voorkomen”, zegt hij. “Als samenleving moeten we niet de kop in het zand steken.”

Voor veel jonge volwassenen is de studieschuld hun grootste financiële verplichting, benadrukt Van den Bosch. “Gezamenlijk hebben zij voor bijna 22 miljard euro aan studieschuld. Dat is meer dan het uitstaande bedrag aan consumptief krediet.” Daarnaast blijkt volgens hem uit onderzoek dat vier op de tien oud-studenten hun studieschuld niet opgeven bij het aanvragen van een nieuwe lening, zoals een hypotheek.