,,De moderne economie vraagt om flexibilisering, maar niet zonder minimale bescherming van de werkende’’, aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk). Ze stelt voor dat een arbeidscontract voor elke medewerker verplicht wordt. Daarin moeten duidelijk de rechten en plichten van beide partijen staan. Volgens haar zijn er 3 miljoen Europeanen die dat nu niet hebben. Daardoor is bijvoorbeeld onduidelijk of ze recht op vakantie hebben of in aanmerking komen voor een (deels) door de werkgever betaalde cursus.

Brussel wil dat onder meer wordt vastgelegd dat een proeftijd niet langer dan zes maanden mag duren. Elke medewerker heeft recht op hetzelfde opleidingsaanbod van een bedrijf. Werkgevers mogen medewerkers met weinig werkuren niet beletten ook elders werk aan te nemen. Werknemers hebben het recht te vragen naar vast werk als dat beschikbaar is. Mensen met een nulurencontract moeten op een ‘redelijke’ termijn worden opgeroepen.

,,Je kunt niet verwachten dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met een nulurencontract twee uur de tijd krijgt van haar werkgever om op te draven op het werk. Of dat een werkgever iemand acht uur per maand werk biedt, maar verbiedt dat die elders een baan erbij neemt”, zei Thyssen.

Het voorstel moet door de lidstaten en het EU-parlement worden goedgekeurd. In het voorjaar presenteert Thyssen ook nieuwe voorstellen voor zelfstandigen, zei ze.