Bruins heeft het CAK verzocht om vanaf 1 augustus 2018 geen eindafrekeningen meer te versturen en vorderingen op nog openstaande eindafrekeningen kwijt te schelden. Om dat mogelijk te maken, zal het CAK de Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018 aanpassen.

Maatregel: uitstroomregeling wanbetalers onder bewind

Bruins is op dit moment met zorgverzekeraars en koepels van bewindvoerders in overleg over de mogelijkheden om wanbetalers die onder bewind staan aan te wijzen om gebruik te kunnen maken van een uitstroomregeling bestuursrechtelijke premie. Deze groep zal onder dezelfde voorwaarden uitstromen als bijstandsgerechtigden.

Maatregel: verlaging opslag naar 20%

Door het opslagpercentage werken premiestijgingen harder door in de feitelijke bestuursrechtelijke premie. Ter compensatie van de premiestijging die volgt uit het bevriezen van het eigen risico, heeft Bruins besloten om het opslagpercentage per 1 januari 2019 te verlagen naar 20%.

Geen inhouding van zorgpremie door SVB en UWV

Minister Bruins reageert ook op de aanbeveling om in gesprek te gaan met UWV en SVB over het inhouden van zorgpremie op de door hun verstrekte uitkeringen. Inhouding van de zorgpremie (of andere vaste lasten) door SVB en UWV is geen wenselijke weg. De oplossing voor deze groep moet in andere maatregelen gevonden worden. Dit omdat gemeenten dichter bij mensen met schulden staan en in staat zijn om ondersteunende dienstverlening op grond van de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening te leveren. UWV en SVB hebben een dergelijke relatie niet en dat past minder binnen hun wettelijke taken.