Het uitwisselen van persoonsgegevens faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 3 april 2019.