Het breed moratorium was door de kredietbank aangevraagd omdat de deurwaarder een onjuiste beslagvrije voet zou toepassen bij loonbeslag en deze – ondanks diverse pogingen van de kredietbank- niet wilde aanpassen. De rechtbank kende het breed moratorium toe omdat:

  • voldoende aannemelijk is dat het breed moratorium noodzakelijk is voor een goede uitvoering van schuldhulpverlening;
  • de andere schuldeisers gebaat zijn bij het niet ontstaan van nieuwe schulden en het bereiken van financiële stabiliteit;
  • voldoende aannemelijk is dat de schuldenaren de uit de schuldhulpverlening voortvloeiende verplichtingen nakomen;
  • budgetbeheer is opgestart;
  • het inkomen op basis van de door de kredietbank berekende beslagvrije voet voldoende is om alle vaste lasten te voldoen;
  • de schuldeisers zijn aangeschreven.

Wat is een breed moratorium?

Het breed moratorium is een periode van maximaal 6 maanden, waarin een verhaals- en executiepauze mogelijk wordt. Deze periode wordt een afkoelingsperiode genoemd. In de afkoelingsperiode kunnen de schuldeisers geen gebruik maken van hun bevoegdheden om verhaal te halen op de goederen van de schuldenaar. Ook mogen de schuldeisers geen goederen opeisen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden. Hieronder vallen onder andere het vermogen en inkomen van de schuldenaar.