De overheid mag een product of dienst alleen onder de kostprijs aanbieden als die economische activiteit plaatsvindt in het algemeen belang. Zij moet uitleggen waarom exploitatie onder de kostprijs in het algemeen belang noodzakelijk is en aantonen dat commerciële marktpartijen het product of de dienst niet kunnen aanbieden. Als de overheid zelf onder de kostprijs aanbiedt, moet zij zorgen dat commerciële aanbieders daar zo weinig mogelijk financieel nadeel van hebben. Soms moet zelfs schadevergoeding worden betaald.

Dat blijkt uit twee uitspraken over de toepassing van de Wet Markt en Overheid die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 18-12-2018 heeft gedaan. De Wet Markt en Overheid wil voorkomen dat de overheid oneerlijk concurreert met commerciële marktpartijen. In de twee uitspraken van het CBb ging het over de exploitatie van een jachthaven door de gemeente Zeewolde en een parkeergarage door de gemeente Hengelo. Commerciële aanbieders maakten daartegen bezwaar. Wat de CBb in de twee uitspraken overwoog (ter verduidelijking van de Wet Markt en Overheid), geldt ook voor het aanbieden van beschermingsbewind door gemeenten.