Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in april 315 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 65. Het statistiekbureau merkt daarbij op dat de handel tot de bedrijfstakken hoort met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca en in de vervoer en opslag.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na dat moment is de trend redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden perioden met stijgingen en dalingen elkaar af. In maart en april van dit jaar steeg het aantal faillissementen, na in januari en februari gedaald te zijn.