Behalve in de zakelijke dienstverlening nam het aantal faillissementen in mei in alle bedrijfstakken toe. Van alle sectoren had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 55.

In de eerste vijf maanden van dit jaar is ongeveer een kwart minder bedrijven bankroet gegaan dan in dezelfde periode van 2016.

Het aantal uitgesproken faillissementen, gecorrigeerd voor verschillen in het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die periodes, piekte in mei 2013. Daarna was sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007.