Er komt een openbaar register voor de mediators. Eenmaal ingeschreven mogen zij de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ dragen. Voor de inschrijving gelden eisen voor opleiding en ervaring. De mediators moeten ook een eed afleggen voor de rechtbank. Als zij niet goed functioneren, kunnen ze ook weer worden geschrapt.

Slagingskans bemiddeling
Voor mensen die gebruik willen maken van de diensten van de bemiddelaars, is het door het register eenvoudig te zien of iemand genoeg kennis en ervaring heeft. Dat zegt weer iets over de uiteindelijke slagingskans van de bemiddeling.

Van der Steur juicht mediation toe als alternatief voor de gang naar de rechter. Volgens hem zijn partijen dan persoonlijk betrokken bij het vinden van een oplossing in een conflict. Dit zou vaak leiden tot een duurzame oplossing, waardoor een beroep op de rechter niet meer nodig is.