Het leenonderzoek van Freo wijst uit dat het niet voor iedereen duidelijk is wat onder een lening wordt verstaan. Op de eerste vraag in het leenonderzoek geeft 36% aan wel een lening te hebben. Wanneer we dezelfde groep vragen of ze bijvoorbeeld een hypotheek hebben, of wel eens iets kopen op afbetaling of rood staan op hun rekening, dan blijkt 70% een lening te hebben.

Een deel van die 70% heeft een hypotheek en ziet dit niet als een lening. Opvallend is dat 53% van de ondervraagden met een persoonlijke lening, doorlopend krediet, kopen op afbetaling of rood staan op betaalrekening dit ook niet direct als lening ziet.

Bewust lenen
Volgens Rick Bos van Freo, initiator van dit onderzoek dat in september plaatsvond onder ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, zijn deze getallen in elk geval opvallend te noemen. “Het laat zien dat mensen geen goed en compleet beeld hebben van hun financiële situatie en wat zij ervoor betalen. Niet alleen weten dat en wat je leent, maar ook weten wat het je kost”. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat 54% van de ondervraagden met een lening het rentepercentage niet weet.

Geen verrassingen
De kosten van een online aankoop op afbetaling, rood staan op betaalrekening of een creditcard zijn vaak niet bekend. Daarnaast wordt ‘rood staan’ ook vaak niet gezien als een vorm van lenen, net als het doen van een online aankoop op afbetaling. Er is niets mis met lenen, maar het is wel belangrijk om het te doen op een manier die bij jou past.

“Door te weten wat je leent en tegen welke voorwaarden, krijg je ook niet met onnodige of onverwachte kosten te maken en dus geen verrassingen achteraf,” aldus Rick. “Mensen die niet weten wat hun lening kost, raken soms onverwachts in de problemen”.

Over Freo
Freo staat voor duidelijk en verstandig lenen. Met de nieuwe pay off ‘Weet wat je leent’ wil Freo extra bewustwording creëren bij consumenten. Rick: “Het loont absoluut om bestaande leningen onder de loep te nemen en te onderzoeken of het voordeliger kan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat mensen zich altijd afvragen of het afsluiten van een lening echt wel nodig is. Kies je toch voor een lening? Los hem dan zo snel mogelijk af. Ook al klinkt een lagere maandlast interessant en een langere looptijd aantrekkelijk, je zit langer aan je lening vast en betaalt in veel gevallen meer rente, dat kost onnodig veel geld.”