Doel van het concept wetsvoorstel is vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkomsten van de nieuwe berekening min of meer aansluiten bij die van het huidige systeem.

Reactie Schulinck
Schulinck heeft een reactie gestuurd naar aanleiding van de internetconsultatie.

In onze reactie komen de volgende punten aan de orde:

  • Leg de onderzoeksbevoegdheden van de deurwaarder vast;
  • De voorgestelde rekentool maakt de wetgeving niet minder complex;
  • Schrap de bevoegdheid van de deurwaarder om de polisadministratie in te zien;
  • Koppel de beslagvrije voet aan de leefsituatie en het bruto inkomen van de schuldenaar.